Logo borger Onderwijs Adviesgroep

Zicht op de menselijke maat

Passend onderwijs gaat van start komend schooljaar, de schoolplancyclus vraagt om nieuwe input. Tijd voor de professionals. De werkvloer. Daar waar hét gebeurt; onderwijs aan kinderen. Op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Over waarom, wat, hoe en wie. Met en vanuit zicht op de menselijke maat. Dé maat die past in deze tijd.


Borger Onderwijsadvies gaat over deze menselijke maat.

Wat beweegt jouw school, jouw team, jouw ouders, jou zelf? En hoe deze beweging om te zetten in concrete resultaten. Onderwijs dat past.

leiderschap professional inspiratie wat drijft mij